Organizacja zajęć sportowych

przez Franciszek Bryska

Informujemy, że organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami jest dofinansowana za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Czytaj także