Badania sportowe

Badania sportowe dotyczą wszystkich – w tym dzieci powyżej 6 roku życia i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jako członek klubu – zadbajmy o siebie nawzajem!