Dokumenty członkowskie

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami członkowskimi klubu:

-regulamin opłat

-regulamin klub

-regulamin zajęć

-rezygnacja z członkostwa

Rezygnacja z członkostwa w klubie musi mieć formę pisemną – poprzez formę pisemną rozumiemy pismo lub jego skan (podpisany własnoręcznie) przesłany na adres korespondencyjny klubu lub adres mailowy.

Rezygnację należy złożyć na 10 dni przed końcem miesiąca, aby mogła ona obowiązywać od następnego miesiąca (czyli np. aby zrezygnować od kwietnia, rezygnacja musi wpłynąć do klubu do 20 marca).

Samo zaprzestanie przychodzenia na treningi NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z członkostwa, obowiązek opłacania składek mija w momencie złożenia rezygnacji.

Aby rezygnacja została przyjęta muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, w tym płatności.