Opłaty

Opłata podzielona jest na 2 części:

I. Opłata członkowska roczna w wysokości 60zł  (wrzesień – sierpień) – opłata płatna do 30.09.br lub przy zapisie dziecka na zajęcia.

W ramach opłaty członek klubu otrzymuje: gadżet klubowy, naszywkę z logo klubu i wiele więcej! 

II. Opłata miesięczna (za zajęcia; płatna do 10-tego każdego miesiąca za dany miesiąc z góry)

 • do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10zł za osobę doliczana do kolejnego miesiąca. Opłata ta jest stała bez względu na czas opóźnienia wpłaty miesięcznej

1. Kwoty stałe:

 • 160zł miesięcznie za dziecko trenujące w klubie, będące członkiem klubu
 • 140zł miesięcznie za drugie dziecko trenujące w klubie, będące członkiem klubu
 • 120zł miesięcznie za trzecie dziecko trenujące w klubie, będące członkiem klubu
 • 90zł miesięcznie za czwarte i kolejne dziecko trenujące w klubie, będące członkiem klubu

2. Kwoty dodatkowe:

 • 200zł – osoba, która złamie zobowiązania członkostwa Klubu (brak opłaty za członkostwo w br., brak podpisania deklaracji członkowskiej, regulaminu klubu, regulamin opłat)
 • 70zł – każde dziecko trenujące w klubie, będące członkiem klubu – w miesiącu gdzie występują ferie zimowe w br. i nie odbywają się w ich zakresie zajęcia judo
 • 50zł – opłata rezerwacyjna w przypadku nieobecności (np. sprawy rodzinne, wyjazd) dziecka przez cały miesiąc na zajęciach judo, wówczas należy poinformować biuro klubu drogą mailową

3. Informacje dodatkowe:

 • składka członkowska roczna oraz miesięczna są stałe – bez względu na ilość odbytych treningów w danym miesiącu i niezależne od faktycznych obecności dziecka; nie ma możliwości odliczania części opłaty (w przypadku krótszej niż miesiąc)
 • płatności dokonujemy przelewem przez system sportbm
 • w przypadku urazu bądź długiej rehabilitacji (min. miesiąc) zawodnik zwolniony jest z opłaty miesięcznej po uprzednim dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego bądź wypisu szpitalnego
 • w przypadku nieobecności dziecka na treningu z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu
 • w przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub innego np. z powodu brak dostępnej sali, dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce
 • w dni ustawowo wolne m.in. wakacje, przerwa świąteczna, majówka, zajęcia w Klubie nie odbywają się; wówczas opłata miesięczna nie ulega zmianie
 • zajęcia odbywają się w okresie wrzesień – czerwiec; treningi prowadzone są do zakończenia roku szkolnego (opłata za zajęcia czerwcowe nie ulega zmianie)
 • w przypadku, gdy szkoły w których prowadzone są zajęcia są zamknięte, zajęcia judo nie odbywają się (opłata miesięczna nie ulega zmianie)
 • w przypadku zapisu nowego dziecka na zajęcia:

*pierwszy trening do 15-stego dnia danego miesiąca – pełna kwota miesięczna,

*pierwszy trening  po 15-stym dniu danego miesiąca – połowa kwoty miesięcznej

*pierwszy trening w ostatnim tygodniu danego miesiąca – bezpłatnie

 • pierwsze dwa treningi są zajęciami próbnymi – w przypadku zapisu do klubu obowiązuje pełna opłata miesięczna za zajęcia
 • po okresie trzech miesięcy każdy nowy członek klubu jest zobowiązany do zakupu judogi i naszycia na nią herbu klubowego, judogę można zakupić w siedzibie klubu lub w sklepie sportowym

Opłaty za judogi w naszym klubie (w cenie judoga, naszywka klubowa oraz pas):

Wzrost (cm)      Cena (zł)
100126
110133
120142
130156
140169
150185
160213
170223
180251