Ubezpieczenie

Informacje na temat ubezpieczenia:

-we własnym zakresie np. szkolne lub polisa ubezpieczeniowa