ULGA SPONSORINGOWA CZYLI DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ SPONSOREM PGE AKADEMII JUDO POZNAŃ

przez Akademia Judo

ULGA SPONSORINGOWA

Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi dla sportu, znanej również jako ulga sponsoringowa. Jest to istotny instrument motywujący przedsiębiorców do finansowego wsparcia sportu, gdyż dzięki niej, przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania w podatkach większej części wydatków poniesionych na cele sportowe.

 

  • Adresaci ulgi:

Z ulgi mogą skorzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Mogą to być zarówno osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisane do rejestru CEIDG i opodatkowane PIT jak i przedsiębiorstwa/ spółki wpisane do KRS i opodatkowane CIT, pod warunkiem, że ich przychody nie pochodzą wyłącznie z zysków kapitałowych

  • Korzyści z ulgi:

Ulga pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie zwrotu w wysokości 150 % poniesionych kosztów na cele sportowe.

  • Skąd taka kwota:

Po pierwsze przedsiębiorca całą kwotę poniesionych wydatków na cele sportowe może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia a dodatkowo rozliczając PIT lub CIT za rok podatkowy w którym poniósł te wydatki może jeszcze raz odjąć od podstawy opodatkowania 50% poniesionych wydatków na działalność sportową. Istotnym ograniczeniem jest to, że suma odliczeń nie może przekroczyć rocznych dochodów podatnika.

Przykład: Przedsiębiorca współpracujący z klubem sportowym, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczając na działalność tego klubu 20 tys. zł i opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1 900 zł (19% x 10 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł. Łącznie przedsiębiorca ten zapłaci 5700 zł podatku mniej.

  • Zakres ulgi:

Ulga obejmuje różnorodne wydatki na sport, w tym finansowanie klubów sportowych nie nastawionych na zysk, organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej lub takich dla których działalność gospodarcza nie jest głównym celem. Oprócz tego może polegać na finansowaniu przyznawanych stypendiów sportowych przez różne organizacje czy wsparcie konkretnych wydarzeń sportowych. Kluczowe jest, aby każdorazowo upewnić się, jaką formę ma wspierane wydarzenie.

Czytaj także