Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

przez Franciszek Bryska

Informujemy, ze zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Czytaj także